Legg til arrangement

Her kan du registrere arrangement og turer innen natur/miljø/friluftsliv som skal publiseres på friluftskalenderen. Målet med friluftskalenderen er å synliggjøre det flotte tur-tilbud der er i Lofoten og få flest mulig med ut på tur.

Oppstår det endringer/avlysninger av arrangement kan dette meldes på epost til lofoten@friluftsrad.no – så endrer vi det her på siden.

Takk for dit bidrag!

Legg inn en så presis beskrivelse av turen i hvert av feltene som mulig.