Personvernerklæring for friluftskalenderen.no

Innledning
Friluftskalenderen.no er eiet og drives av Lofoten friluftsråd. Som bruker av friluftskalenderen.no gir du oss tilgang til opplysninger om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Formål
Formålet med innhenting av persondata på friluftskalenderen.no er å gi brukerne oversikt over turer og arrangement innen natur, miljø og friluftsliv, og hvem som arrangerer disse, herunder hvem som er kontaktperson/turleder.

Samtykke
Registrering av arrangement på nettsiden friluftskalenderen.no er et frivillig tilbud. I kraft av din registrering gir du samtykke til at vi innsamler opplysninger om deg. Dersom turer eller arrangement legges inn av andre enn kontaktperson, forutsetter vi at det foreligger samtykke til dette.

Hvilke opplysninger samles inn?
Friluftskalenderen.no samler inn opplysningene som oppgis i registreringsskjemaet på nettsiden. Det kan være navn på kontaktperson, e-post og telefonnummer. Det er frivillig å registrere data.

Hva brukes opplysningene til?
Opplysningene brukes utelukkende i forbindelse med på pågjeldende arrangement. Opplysninger brukes som en service for brukerne av friluftskalenderen.no, for å synlige hvor man kan henvende seg med spørsmål om arrangementet.

Utlevering av personopplysninger
Friluftskalenderen.no deler ikke personopplysningene dine med andre.
De enkelte arrangementer kan markedsføres i aviser, sosiale medier og andre steder, men da med henvisning til friluftskalenderen.no og uten opplysninger om kontaktpersonen.

Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)
Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:
Aurora Borealis Multimedia AS – hoster nettsiden

Oppbevaring og sletting av opplysninger
Opplysninger oppbevares bare så lenge det er relevant i forhold til formålet med friluftskalenderen.no og arrangementer som er annonsert. Opplysninger slettes løpende når arrangementene er avholdt, og senest innen årets utgang.

Dine rettigheter
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Du kan også til enhver tid du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 14 dager.

Endringer av denne personvernerklæringen
Lofoten friluftsråd kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vesentlige endringer vil bli tydelig annonsert. Dato for gjeldende personvernerklæring og endringshistorikk står nederst.

Kontaktopplysninger
Har du spørsmål og eller kommentarer til vår personvernpraksis eller personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

Lofoten friluftsråd
Storeidøya 87
8370 Leknes
Telefon: +47 48594951
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om personvernerklæringen
Dato for personvernerklæringen: 05.10.2018.
Endringer: